Χάρτης Κατάταξη

009-p1

009-p1
Συντεταγμένες: 489|453
Πόντοι: 6.238
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)