Χάρτης Κατάταξη

ΣΦΑΚΙΑ

ΣΦΑΚΙΑ
Συντεταγμένες: 549|499
Πόντοι: 9.476
Παίκτης: PsychodogGR
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)