Χάρτης Κατάταξη

Α009 SHELBY

Α009 SHELBY
Συντεταγμένες: 496|512
Πόντοι: 8.677
Παίκτης: Thomas Michael Shelby
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)