Χάρτης Κατάταξη

ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ

ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ
Συντεταγμένες: 548|503
Πόντοι: 10.062
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)