Χάρτης Κατάταξη

ΧΩΡΙΟ 027

ΧΩΡΙΟ 027
Συντεταγμένες: 535|468
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)