Χάρτης Κατάταξη

004-p1

004-p1
Συντεταγμένες: 493|452
Πόντοι: 5.485
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)