Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 86

Κανελονια 86
Συντεταγμένες: 487|453
Πόντοι: 9.727
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)