Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 7

Τζα ο pappous 7
Συντεταγμένες: 482|456
Πόντοι: 6.973
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)