Χάρτης Κατάταξη

Α.029

Α.029
Συντεταγμένες: 490|460
Πόντοι: 10.266
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)