Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 28

Κανελονια 28
Συντεταγμένες: 485|453
Πόντοι: 10.010
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)