Χάρτης Κατάταξη

007-p1

007-p1
Συντεταγμένες: 490|452
Πόντοι: 9.448
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)