Χάρτης Κατάταξη

0109.Κατάχρησις εξουσίας

0109.Κατάχρησις εξουσίας
Συντεταγμένες: 531|463
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)