Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 31

Κανελονια 31
Συντεταγμένες: 486|454
Πόντοι: 10.012
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)