Χάρτης Κατάταξη

008-p2

008-p2
Συντεταγμένες: 499|450
Πόντοι: 5.632
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)