Χάρτης Κατάταξη

037

037
Συντεταγμένες: 544|474
Πόντοι: 9.735
Παίκτης: ΑΝΤΡΕΑΣ-13
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)