Χάρτης Κατάταξη

0078) Δεν το βλεπω να περνας

0078) Δεν το βλεπω να περνας
Συντεταγμένες: 496|548
Πόντοι: 10.016
Παίκτης: astatos87
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)