Χάρτης Κατάταξη

120 A.036 Monster Kill

120 A.036 Monster Kill
Συντεταγμένες: 516|452
Πόντοι: 9.612
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)