Χάρτης Κατάταξη

022

022
Συντεταγμένες: 483|452
Πόντοι: 7.058
Παίκτης: MOTSOPITSO
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)