Χάρτης Κατάταξη

ΒΑΒΥΛΩΝΑ

ΒΑΒΥΛΩΝΑ
Συντεταγμένες: 550|505
Πόντοι: 9.580
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)