Χάρτης Κατάταξη

(19) Hulk

(19) Hulk
Συντεταγμένες: 467|463
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)