Χάρτης Κατάταξη

041|Gioda

041|Gioda
Συντεταγμένες: 450|491
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)