Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0003

TSAKOS 0003
Συντεταγμένες: 547|520
Πόντοι: 9.558
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)