Χάρτης Κατάταξη

Α.035

Α.035
Συντεταγμένες: 488|459
Πόντοι: 10.294
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)