Χάρτης Κατάταξη

002-p2

002-p2
Συντεταγμένες: 498|449
Πόντοι: 5.767
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)