Χάρτης Κατάταξη

ΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ
Συντεταγμένες: 544|506
Πόντοι: 9.487
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)