Χάρτης Κατάταξη

007-Βασίλης Παλαιοκώστας

007-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 537|534
Πόντοι: 9.503
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)