Χάρτης Κατάταξη

(20) Venom

(20) Venom
Συντεταγμένες: 468|461
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)