Χάρτης Κατάταξη

006-Βασίλης Παλαιοκώστας

006-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 535|538
Πόντοι: 9.895
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)