Χάρτης Κατάταξη

(21) Captain America

(21) Captain America
Συντεταγμένες: 467|460
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)