Χάρτης Κατάταξη

18. SuperB0Y

18. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 469|495
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)