Χάρτης Κατάταξη

044|Gioda

044|Gioda
Συντεταγμένες: 450|490
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)