Χάρτης Κατάταξη

19.Astatos

19.Astatos
Συντεταγμένες: 467|459
Πόντοι: 9.742
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)