Χάρτης Κατάταξη

008 GYZI

008 GYZI
Συντεταγμένες: 513|473
Πόντοι: 9.744
Παίκτης: ΑΝΤΡΕΑΣ-13
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)