Χάρτης Κατάταξη

Ε-015

Ε-015
Συντεταγμένες: 503|547
Πόντοι: 9.825
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)