Χάρτης Κατάταξη

121 A.039 Shadow Field

121 A.039 Shadow Field
Συντεταγμένες: 517|452
Πόντοι: 9.895
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)