Χάρτης Κατάταξη

ΜΑΤΑΛΑ

ΜΑΤΑΛΑ
Συντεταγμένες: 553|499
Πόντοι: 9.560
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)