Χάρτης Κατάταξη

122 A.049

122 A.049
Συντεταγμένες: 522|452
Πόντοι: 8.964
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)