Χάρτης Κατάταξη

099 Hitokiri Battousai

099 Hitokiri Battousai
Συντεταγμένες: 553|500
Πόντοι: 10.291
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)