Χάρτης Κατάταξη

Α003 Noriega

Α003 Noriega
Συντεταγμένες: 552|505
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)