Χάρτης Κατάταξη

012-p1

012-p1
Συντεταγμένες: 492|449
Πόντοι: 7.294
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)