Χάρτης Κατάταξη

046-Βασίλης Παλαιοκώστας

046-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 531|533
Πόντοι: 9.309
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)