Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 88

Κανελονια 88
Συντεταγμένες: 477|452
Πόντοι: 9.906
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)