Χάρτης Κατάταξη

003-p1

003-p1
Συντεταγμένες: 487|452
Πόντοι: 7.819
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)