Χάρτης Κατάταξη

08.Πλανητερο

08.Πλανητερο
Συντεταγμένες: 472|455
Πόντοι: 7.994
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)