Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 41

Κανελονια 41
Συντεταγμένες: 478|451
Πόντοι: 9.623
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)