Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0012

TSAKOS 0012
Συντεταγμένες: 548|525
Πόντοι: 9.555
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)