Χάρτης Κατάταξη

045-Βασίλης Παλαιοκώστας

045-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 530|532
Πόντοι: 9.782
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)