Χάρτης Κατάταξη

Τζα summer 2

Τζα summer 2
Συντεταγμένες: 518|507
Πόντοι: 9.988
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)