Χάρτης Κατάταξη

22.Γλάστρα

22.Γλάστρα
Συντεταγμένες: 462|461
Πόντοι: 7.870
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)