Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0013

TSAKOS 0013
Συντεταγμένες: 547|526
Πόντοι: 9.405
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)